Istoric locație

Istoric locație

STRADA AVRAM IANCU
Este una dintre cele mai vechi străzi ale orașului datând de la mijlocul sec. XIV odată cu definitivarea lucrărilor la a 3-a centură de fortificații. A fost locuită de meșterii înstăriți iar ulterior de patricienii orașului. Timp de secole această stradă a fost cea mai bună adresă din Sibiu.

În 1556 apare sub denumirea de Reyssbargas, în 1776 este numită platea oryza iar din 1875 se numește Reispergasse până în 1919 când poartă actuala denumire de Avram Iancu, cu excepția anilor 1948-1970 când a fost numită strada 23 august.

La jumătatea străzii pe partea stângă pornește Pasajul Școlii printr-un tunel care face legătura cu orașul de jos (Str. Movilei).

Casa care adăpostește actuala reședința Historical Center Residence este situata la numarul 6 pe strada Avram Iancu.

CONSTRUCȚIA
Este o cladire datand din sec. XV, sec. XVII - XVIII prezentând elemente de arhitectură ale acelor vremuri cu ferestre având ancadramente cu bosaje din stucatură, gangul porții fiind susținut de un ancadrament profilat din piatră, iar canaturile porții au fost realizate din scânduri așezate în V (sec. XVIII).

Fațada se încheie cu o streașină profilată având intradosul decorat cu rozete în relief.

Istoric locație
Istoric locație
Istoric locație
Istoric locație
Istoric locație
Istoric locație